html คือ ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบไหน

html-new-news-site

เมื่อพูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์ที่หลายคนเคยเรียนมา หรือตอนนี้กำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ต้องคุ้นหูกับเจ้า html ภาษาคอมพิวเตอร์ตัวนี้กันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีแอพพลิเคชั่น หรือวิธีสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปง่ายๆ มาช่วย แต่ถึงกระนั้นก็คงไม่อาจลืมตัวช่วยให้การสร้างเว็บเพจนี้ไปได้ ว่าแต่ html คือ ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบไหนใครที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ ก็มาศึกษาหาข้อมูลกันได้ผ่านบทความนี้

html คือ ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบไหน

สำหรับ html หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษารูปแบบ Script ที่มีไว้ใช้เกี่ยวกับการทำเว็บเพจ ที่อยู่ในระบบ World Wide Web (www.) เป็นการเขียนคำสั่งเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์มีการแสดงผลทางหน้าจอของเว็บเพจตามที่เราต้องการ ทั้งเนื้อหา สี ภาพ ตำแหน่ง การเชื่อมโยง การเคลื่อนไหว ฯลฯ ของเว็บเพจ แน่นอนว่าชุดคำสั่งของ html ต้องถูกและเป็นเหตุเป็นผลกัน ผู้คิดค้นคือ Tim Berners-Lee โดยได้กำหนดไว้ว่า html สร้างขึ้นเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เผยแพร่ผลงานตนเอง รวมถึงอ้างอิงได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันปิด และอีกข้อคือสร้างเพื่อใช้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ช่วยในกรณีที่ไม่ขึ้นกับเครือข่ายหรือระบบทางคอมพิวเตอร์ใด ซึ่งจะเป็นภาษาท้องถิ่น

ต้นแบบของ html มาจากภาษาที่ใช้ได้แค่กับประเภทของคอมพิวเตอร์ อย่าง sgml หรือ Standard Generalized Markup Language โดยรับเอาการกำหนดรูปแบบเอกสาร และการประกาศค่ามา ถามว่าทำไม html ถึงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพูดถึง และนิยมใช้งาน (html และ http หรือโปรโตคอล) ก็เพราะสามารถใช้งาน สื่อสารได้ สามารถถ่ายโอนกันไปมาทั่วโลกทั้ง รูปแบบตัวอักษร เสียง หรือรูปภาพ เนื่องจากประเภทคอมพิวเตอร์มีความหลากหลาย และตัว html และ http ไม่ขึ้นตรงกับระบบเครือข่ายใดๆ

Html บอกอะไรเรา

ในการเข้าเว็บเพจจะมีภาษา html อยู่เสมอ (กดปุ่ม F12) โดย html จะบอกถึงโค้ดในการจัดวางหน้าเว็บเพจ หรือในบางครั้งก็อาจจะมีแหล่งลิงค์ ที่คอยเชื่อมโยงไปมาของข้อมูล แหล่งที่มา เสียง ภาพ หรือคลิปวิดีโอที่เรานำมาใช้งานอยู่ภายในเว็บเพจ พวกสี ตัวอักษร ขนาด ฯลฯ ก็บอกไว้ทั้งหมด

html กับคำสำคัญที่ควรรู้

จริงๆ แล้วภาษาของ html มีอยู่เยอะมาก เอาเป็นว่าบทความนี้แนะนำเป็นขั้นพื้นฐานแล้วกัน เช่น

<title>…<title> ตัวนี้จะหมายถึง คำสั่งตำแหน่งของหัวข้อที่จะให้แสดงผล

<body>…<body> ตัวนี้จะหมายถึง คำสั่งที่เนื้อหาจะแสดงขึ้นมา

<html>…<html> ตัวนี้จะหมายถึง คำสั่งในการเขียนเว็บเพจตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยันจุดสิ้นสุด จะให้เว็บเพจนั้นออกมารูปแบบไหน ทำอะไรได้

นอกจากนี้ ยังมีชุดคำสั่งที่กำหนดโค้ดไว้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือบางครั้งก็ไม่เป็นคำศัพท์ใดๆ แต่เป็นการนำเลขฐานมาถอดเป็นโค้ดแทน อย่าง การกำหนดสีต่างๆ #BBBBBB = สีเทา #FFFFFF = สีขาว เป็นต้น แน่นอนว่าบรรดาคนทำหรือตกแต่งเว็บเพจต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับภาษา html เบื้องต้นเหล่านี้ทั้งหมดไว้ด้วย

html ภาษาทางคอมพิวเตอร์ในเวอร์ชั่นต่างๆ

– html2.0 : เวอร์ชั่นเริ่มต้น ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรนัก สุดท้ายได้มีการเพิ่มชุดคำสั่งลงไปใหม่

– html3.0 : เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนาโดย W3C แต่ Netscape, Microsoft และบริษัทอื่นๆ ไม่ยอมรับ W3C จึงปรับปรุงใหม่

– html3.2 : เป็นเวอร์ชั่นที่ W3C ปรับปรุงใหม่ แม้จะถูกยอมรับในปี 1997 ให้เป็นมาตรฐาน แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ เนื่องจากนักออกแบบชอบใช้ชุดคำสั่งใหม่ ที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน

– html 4.0 : ถูกปรับปรุงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คนทำเว็บเพจควบคุมรูปภาพและรูปแบบเอกสารบนเว็บเพจได้ดี ซึ่งยังแบ่งย่อยออกมาอีก 3 ประเภท ได้แก่ แบบ Frameset (Frameset HTML 4.0), แบบเคร่งครัด (Strict HTML 4.0) และแบบค่อยเป็นไป (Transitional/ Loose HTML 4.0)

จะเห็นได้ว่า html เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องหมั่นศึกษา จดจำ เพื่อให้การส้รางเว็บเพจออกมาดูดี มีประสิทธิภาพ ก็หวังว่าบทความนี้จะช่วยคลายความสงสัยไม่มากก็น้อย